Pratik Bilgiler

Vergi Türü ve İşlem Kodları
 

Vergi Türü Kodları

 VERGI KODU   VERGI ADI 
 0001   YILLIK GELİR VERGİSİ 
 0002   ZIRAİ KAZANÇ GELİR VERGİSİ 
 0003   GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR) 
 0004   GELİR GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ 
 0005   GELİR GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI 
 0006   GELİR GÖTÜRÜ ÜCRET 
 0007   DAĞITILMAYAN KAR STOPAJI 
 0010   KURUMLAR VERGİSİ 
 0011   KURUMLAR VERGİSİ STOPAJI 
 0012   GELİR VERGİSİ (GMSİ-MSİ-ÜCRET-DİĞER KAZANÇ VE İRATLAR) 
 0014   BASIT USULDE TİCARİ KAZANC 
 0015   GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ 
 0016   HASILAT ESASLI KDV4 
 0017   GÖTÜRÜ USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ 
 0020   MEP İŞTİRAKÇİSİ KURUMLAR VERGİSİ 
 0021   BANKA MUAMELELERİ VERGİSİ 
 0022   SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ 
 0023   5811 YURT DIŞINDA SAHİP OLUNAN VARLIKLAR 
 0024   5811 TÜRKİYEDE SAHİP OLUNAN VARLIKLAR(GELİR V. MÜK. OLMAYAN) 
 0025   YURTDIŞINDA SAHİP OLUNAN VARLIKLAR 
 0027   GELİR VERGİSİ GEÇİCİ VERGİ 
 0032   GELİR GEÇİCİ VERGİ 
 0033   KURUM GEÇİCİ VERGİ 
 0035   TANAP PEŞİN ÖDENEN KURUMLAR VERGİSİ 
 0040   DAMGA VERGİSİ (BEYANNAMELİ DAMGA VERGİSİ MÜKELLEFİ) 
 0046   AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ 
 0048   GELİR V. M.TALİH OYUNLARI ASGARİ VERGİ 
 0049   HER TÜRLÜ İSPİRTOLAR  VE FÜZEL YAĞINDAN ALINAN EK  VERGİ 
 0050   KURUMLAR V. M.TALİH OYUNLARI ASGARİ VERGİ 
 0051   DİĞER ÜCRETLER 
 0053   KURUMLAR VERGİSİ KURUM GEÇİCİ VERGİ 
 0055   VALUE ADDED TAX / KATMA DEĞER VERGİSİ 3 
 0056   OYUN KAĞITLARINDAN ALINAN EK VERGİ 
 0057   RÖNTGEN FİLMLERİNDEN  ALINAN EK VERGİ 
 0058   GERİ KAZANIM KATILIM PAYI 
 0060   MÜLGA MADEN FONU 
 0061   KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİ 
 0062   MÜLGA KOOPERATİFÇİLİK TANITMA VE EĞİTİM FONU 
 0067   G.V.K. GEÇİCİ 67/11 MADDESİNE GÖRE YAPILAN İHTİYARİ BEYAN 
 0068   7183 SY. KANUNUN 6. MADDESİNİN 3. FIKRASINA GÖRE ALINAN TURİZM PAYI (%95) 
 0071   PETROL VE DOĞALGAZ ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ 
 0073   KOLALI GAZOZ, ALKOLLÜ İÇEÇEKLER VE TÜTÜN MAMÜLLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ 
 0074   DAYANIKLI TÜKETİM VE DİĞER MALLARA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ 
 0075   ALKOLLÜ İÇEÇEKLERE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ 
 0076   TÜTÜN MAMÜLLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ 
 0077   KOLALI GAZOZLARA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ 
 0091   TÜTÜN MAMÜLLERİNE İLİŞKİN EK VERGİ 
 0092   HER TÜRLÜ ALKOLLÜ İÇKİLERE İLİŞKİN EK VERGİ 
 0093   SAİR ŞARAP VE BİRALARA İLİŞKİN EK VERGİ 
 0094   HER TÜRLÜ ALKOLSÜZ İÇECEKLERDEN  ALINAN EK VERGİ 
 0095   ÜCRETLERE İLİŞKİN MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ 
 1013   EĞİTİM,GENÇLİK,SPOR VE SAĞLIK HİZMETLERİ VERGİSİ 
 1014   7183 SY. KANUNUN 6. MADDESİNİN 3. FIKRASINA GÖRE ALINAN TURİZM PAYI (%5) 
 1018   MAHSUPLARDAN KESİLEN DAMGA VERGİSİ 
 1020   FON PAYI 
 1026   5254 SAYILI KANUNA GÖRE MUHTAÇ ÇİFTÇİLERE VERİLEN ÖDÜNÇ TOHUMLUKLARDAN HAZİNE ALACAĞINA DÖNÜŞENLER AİT FAİZ 
 1027   2004/5682 SAYILI BKK İLE HAZİNE ALACĞINA DÖNÜŞEN TOHUMLUK KREDİLERİNE DÖNÜŞENLER AİT FAİZ 
 1028   5335 SAYILI KANUNA GÖRE DESTEKLEME FİYAT İSTİKRAR FONUNA AİT FAİZ 
 1030   PİŞMANLIK ZAMMI 
 1034   İKİ İHALE ARASINDAKİ FARK İÇİN ALINAN FAİZ 
 1037   TRAFİK MUAYENESİ PARA CEZALARI 
 1040   İZAH ZAMMI 
 1042   E.KATKI PAYI 
 1043   ÖZEL İŞLEM VERGİSİ 
 1046   TEVKİFATTAN ALINAN DAMGA VERGİSİ 
 1047   DAMGA VERGİSİ 
 1048   5035 SAYILI KANUNA GÖRE DAMGA VERGİSİ 
 1049   NOTERLER TARAFINDAN TAHSİL EDİLEN DAMGA VERGİSİ 
 1050   VERGİ BARIŞI TEFE TUTARI 
 1051   VERGİ BARIŞI GEÇ ÖDEME ZAMMI 
 1052   5335 SAYILI KANUNA GÖRE HAZİNE ALACAĞINA DÖNÜŞEN TOHUMLUK KREDİLERİNE AİT GEÇ ÖDEME ZAMMI 
 1053   5736 SAYILI KANUN UYARINCA GEÇ ÖDEME ZAMMI 
 1055   DÜŞÜK OLAN DEĞERLEME TUTARI 
 1058   GECİKME ZAMMI ORANINDA FAİZ (6183/51) 
 1060   6111 YENİDEN YAPILANDIRMA TEFE TUTARI 
 1061   6111 YENİDEN YAPILANDIRMA GEÇ ÖDEME ZAMMI 
 1062   7143 Sayılı Kanun Yİ-ÜFE Tutarı 
 1063   7143 Sayılı Kanun Yİ-ÜFE Tutarı (Sadece Fer'i) 
 1064   7143 Sayılı Kanun Katsayı Tutarı 
 1065   7143 Sayılı Kanun Geç Ödeme Zammı 
 1066   7143 Sayılı Kanun Yİ-ÜFE/GF İndirimi 
 1067   VERGİ YARGI HARÇLARI 
 1068   7143 Sayılı Kanun İPC Peşin Ödeme indirimi (9 md 3-a/2 ve 9 md 3-b/2) 
 1069   7143 Sayılı Kanun Madde 10/1 Yİ-ÜFE/GF İndirimi 
 1070   6552 S.K. Yİ-ÜFE TUTARI 
 1071   6552 S.K. KATSAYI TUTARI 
 1072   6552 S.K. GEÇ ÖDEME ZAMMI 
 1073   6736 sayılı Kanun Yİ-ÜFE Tutarı 
 1074   6736 sayılı Kanun Katsayı Tutarı 
 1075   6736 sayılı Kanun Geç Ödeme Zammı 
 1076   6736 Sayılı Kanun Yİ-ÜFE/GF İndirimi 
 1077   6736 Sayılı Kanun Yİ-ÜFE Tutarı 
 1078   7020 SAYILI KANUN Yİ-ÜFE TUTARI 
 1079   7020 sayılı Kanun KATSAYI Tutarı 
 1080   7020 SAYILI KANUN GEÇ ÖDEME ZAMMI 
 1081   7020 SAYILI KANUN Yİ-ÜFE İNDİRİMİ 
 1082   VUK 112/6 (TECİL FAİZİ ORANINDA) GECİKME FAİZİ 
 1084   GECİKME FAİZİ 
 1085   PARA CEZASI FAİZİ 
 1086   GECİKME ZAMMI 
 1087   ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ 
 1088   PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİ 
 1089   ALINAN DİĞER FAİZLER 
 1090   KANUNİ FAİZ 
 1091   5736 SAYILI KANUN UYARINCA ALINAN FAİZ 
 1092   HESAPLANAN FAİZ 
 1093   6111 KATSAYI TUTARI 
 1094   DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ ÖDEMELERİNE İLİŞKİN KANUNİ FAİZ 
 1095   SAVUNMA SANAYİ DESTEKLEME FONU 
 1096   KONUT FONU 
 1097   DEVLET İÇ BORÇLANMA SENEDİ FAİZİ 
 1098   GECİKME ZAMMI ORANINDA HESAPLANAN GECİKME FAİZİ 
 1099   6183 48A sayılı Kanun Yİ-ÜFE Tutarı 
 3024   KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME PRİMİ CEZAİ FAİZİ 
 3061   CEZAİ FAİZ(KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİLERİ) 
 3073   USULSÜZLÜK CEZASI 
 3074   ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI 
 3076   KUSUR CEZASI 
 3077   AĞIR KUSUR CEZASI 
 3078   KAÇAKÇILIK CEZASI 
 3080   VERGİ ZİYAI CEZASI 
 3099   VUK 112/4,5 Maddesi Gereğince Ödenen Faiz 
 4001   EK GELİR VERGİSİ 
 4003   EK ÜCRET GELİR VERGİSİ 
 4004   EK GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ VERGİSİ 
 4005   EK GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI VERGİSİ 
 4006   FAİZ VERGİSİ 
 4007   EK EMLAK VERGİSİ 
 4008   GELİR DAHİLİ TEVKİFAT 
 4009   ELEKTRİK ÜRETİM LİSANS HARCI 
 4010   EK KURUMLAR VERGİSİ 
 4011   KURUMLAR VERGİSİ ARGE HARCAMALARI 
 4012   KURUM DAHİLİ TEVKİFAT 
 4014   MÜNFERİT GELİR EKONOMİK DENGE V. 
 4015   TÜRK HAVA KUVVETLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE MİLLİ HAVA SANAYİ KURULMASI KATILMA PAYI 
 4016   ÜCRETLERDEN ALINACAK E.D.V. 
 4021   4705 SAYILI KANUNA GÖRE TAHSİL EDİLEN ÖZEL İŞLEM VERGİSİ 
 4023   5811 YURT DIŞINDA SAHİP OLUNAN VARLIKLAR(BANKA VE ARACI KURUMLAR) 
 4024   5811 TÜRKİYE DE SAHİP OLUNAN VARLIKLAR 
 4025   YURTDIŞINDA SAHİP OLUNAN VARLIKLARIN BİLDİRİMİ(BANKA VE ARACI KURUMLAR) 
 4026   7143 YURT DIŞINDA SAHİP OLUNAN VARLIKLAR(BANKA VE ARACI KURUMLAR) 
 4027   7143 TÜRKİYE'DE SAHİP OLUNAN VARLIKLAR 
 4028   193 S.K. Geç.90.Madde Yurtdışında Sahip Olunan Varlıklar(Banka ve Aracı Kurumlar) 
 4029   193.S.K Geç.90.Madde Türkiye'de Sahip olunan varlıklar 
 4030   G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDESİNE GÖRE YAPILAN TEVKİFAT 
 4034   MOTORLU TAŞITLAR EK VERGİSİ 
 4035   4837 S.K EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 
 4036   4962 S. TAŞIT VERGİSİ 
 4037   TRAFİK MUAYENE ÜCRETİ HAZİNE PAYI 
 4040   MÜLGA TRAFİK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME FONU REKLAM GELİRLERİ 
 4041   GELİR VE KURUM  EKONOMİK DENGE VERGİSİ 
 4042   5035 RTÜK EĞİTİME KATKI PAYI 
 4043   GÖTÜRÜ EKONOMİK DENGE VERGİSİ 
 4044   GELİR VE KURUM STOPAJ EKONOMİK DENGE VERGİSİ 
 4046   AKARYAKIT FİYAT İSTİKRAR PAYI 
 4047   TEK BAŞINA ALINABİLEN DAMGA VERGİSİ 
 4048   ŞANS OYUNLARI VERGİSİ 
 4049   5035 SAYILI KANUNA GÖRE FİNANSAL FAALİYET HARCI 
 4050   TEKEL SAFİ HASILAT 
 4059   TİCARET SİCİL HARCI BİLDİRİMİ 
 4060   TECİLLİ ALACAKLARDAN TAHSİLAT 
 4061   İTHALATTA KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİ 
 4063   NOTER HARÇLARI 
 4070   G.V.K. GEÇİCİ 70. MD KAPSAMINDA MUHTASARV. 
 4071   ELEKTRİK VE HAVAGAZI TÜKETİM VERGİSİ 
 4072   MOTORLU TAŞIT ARAÇLARINA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (TESCİLE TABİ OLMAYANLAR) 
 4073   ERTELENEN GELİR STOPAJ (4325 4.MADDE/4369 GEÇİCİ 5.MADDE) 
 4074   ERTELENEN GELİR STOPAJ (4747 SAYILI KANUNUNUN 2.MADDESİ) 
 4077   MÜNFERİT KURUM E. D. V. 
 4078   NET AKTİF VERGİSİ 
 4079   KIYMETLİ MADEN VE ZIYNET EŞYASINDAN ALINAN VERGİ 
 4080   ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ 
 4081   5035 SAYILI KANUNA GÖRE ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ 
 4101   VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI YILLIK GELİR VERGİSİ 
 4103   VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR) 
 4107   VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI DAĞITILMAYAN KAR STOPAJI 
 4110   VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI KURUMLAR VERGİSİ 
 4112   VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI GELİR VERGİSİ (GMSİ) 
 4114   VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI BASIT USULDE TİCARİ KAZANC 
 4115   VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ 
 4121   VERGİ BARIŞI KESİNLEŞEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE 1/AB 
 4122   VERGİ BARIŞI KESİNLEŞEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE 1/C 
 4123   VERGİ BARIŞI KESİNLEŞEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE/6 MTV 
 4124   VERGİ BARIŞI KESİNLEŞMEYEN KAMU ALACAKLARI 3. MADDE 
 4125   VERGİ BARIŞI İNCELEME VE TARHİYAT 5.MADDE 
 4126   VERGİ BARIŞI PİŞMANLIK 6.MADDE 1/AB 
 4127   VERGİ BARIŞI PİŞMANLIK 6.MADDE 1/DİĞER HÜKÜMLER 
 4128   VERGİ BARIŞI ECRİMİSİL 15.MADDE 
 4130   VERGİ BARIŞI KIYMETLİ MADEN VE ZİYNET EŞYASI BEYANI 
 4140   6183 B/4 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ TAHSİLATI 
 4150   KURUMLAR VERGİSİ (PETROL GELİRLERİ) 
 4151   KURUM PETROL GEÇİCİ VERGİ 
 4171   PETROL VE DOĞALGAZ ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN ÖTV TEVKİFATI 
 4178   GELİR VERGİSİ KANUNU GEÇİCİ 78. MADDE KAPSAMINDA MUHTASAR VERGİSİ 
 4201   6111  MADDE 6/1-2 GELİR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI 
 4203   6111  MADDE 8/1-2 MATRAH ARTIRIMI (Ücret) 
 4204   6111  MADDE 8/3-a, 8/4-a MATRAH ARTIRIMI (Serbest Meslek) 
 4205   6111 MADDE 8/3-b ve 8/4-c MATRAH ARTIRIMI (Vergiden Muaf Esnaf) 
 4206   6111 MADDE 8/3-a, 8/4-b MATRAH ARTIRIMI (Kira Stp.) 
 4207   6111  MADDE 8/3-b ve 8/4-c MATRAH ARTIRIMI (Çiftçiler) 
 4208   6111  MADDE 8/3-b ve 8/4-c MATRAH ARTIRIMI (Yıllara Sair İnşaat) 
 4210   6111  MADDE 6/1-3 KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI 
 4211   6111  MADDE 6/5-6 KURUMLAR (STOPAJ) VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI 
 4215   6111  MADDE 7/1 MATRAH ARTIRIMI 
 4216   6111  MADDE 7/2a-3 MATRAH ARTIRIMI 
 4217   6111  MADDE 7/2b-3 MATRAH ARTIRIMI 
 4218   6111  MADDE 7/2c  MATRAH ARTIRIMI 
 4220   6111 SAYILI KANUNUN 10. MADDESİNE GÖRE VERİLECEK KDV BEYANNAMESİ 
 4222   6111 SAYILI KANUNUN 11/2 MADDESİNE GÖRE BEYAN 
 4223   6552 SAYILI KANUNUN 74.MADDESİNE GÖRE BEYAN 
 4301   6736 Madde 5/1-a ve 5/1-b Gelir Vergisi Matrah Artırımı (Tüm Gelir Unsurları İçin) 
 4303   6736 Madde 5/2-a ve 5/2-b Matrah Artırımı Stp.(Ücret-Muhtasar) 
 4304   6736 Madde 5/2-c1/ç1 Matrah Artırımı Stopaj (Serbest Meslek – Muhtasar) 
 4305   6736 Madde 5/2-c-2 ve 5/2-ç-3 Matrah Artırımı Stp.(Vergiden Muaf Esnaf – Muhtasar) 
 4306   6736 Madde 5/2-c-1 ve 5/2-ç-2 Matrah Artırımı Stp.(Kira Stopaj-Muhtasar) 
 4307   6736 Madde 5/2-c-2 ve 5/2-ç-3 Matrah Artırımı Stp.(Çiftçiler-Muhtasar) 
 4308   6736 Madde 5/2-c-2 ve 5/2-ç-3 Matrah Artırımı Stp.(Yıllara Sari İnşaat - Muhtasar) 
 4310   6736 Madde 5/1-a ve 5/1-c Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı 
 4311   6736 Madde 5/1-d ve 5/1-e Kurumlar (Stopaj) Vergisi  Matrah Artırımı 
 4315   6736 Madde 5/3-a KDV Matrah Artırımı (Yıl İçindeki Tüm Dönemler İçin Beyanname Verenler) 
 4316   6736 Madde 5/3-b-1 ve 5/3-c KDV Matrah Artırımı (Yıl İçinde 12 Dönemden az 2 Dönemden Çok Beyanname Verenler) 
 4317   6736 Madde 5/3-b-2 ve 5/3-c KDV Matrah Artırımı (Yıl İçinde Hiç Beyanname Vermeyenler veya 1 ya da 2 Dönem Beyanname Verenler) 
 4318   6736 Madde 5/3-b-3 KDV Matrah Artırımı (İstisna veya Tecil-Terkin Kapsamına Giren İşlemleri Bulunanlar) 
 4320   6736 sayılı Kanunun 6/1-c Maddesine Göre Verilecek KDV Beyannamesi (STOK) 
 4322   6736 sayılı Kanunun 6/2-a Maddesine göre verilecek KDV Beyannamesi (Stokta Bulunmayan) 
 4323   6736 sayılı Kanunun 6/2-b Maddesine göre verilecek KDV Beyannamesi (Eczane-Stokta Bulunmayan) 
 4324   6736 sayılı Kanunun 6/3 Maddesine Göre Verilecek Beyan (Kasa Mevcudu + Ortaklardan Alacaklar) 
 4401   7143 Madde 5/1-a ve 5/1-b Gelir Vergisi Matrah Artırımı (Tüm Gelir Unsurları İçin) 
 4403   7143 Madde 5/2-a ve 5/2-b Matrah Artırımı Stp.(Ücret - Muhtasar) 
 4404   7143 Madde 5/2-c-1 ve 5/2-ç-1 Matrah Artırımı Stp.(Serbest Meslek - Muhtasar) 
 4405   7143 Madde 5/2-c-2 ve 5/2-ç-3 Matrah Artırımı Stp.(Vergiden Muaf Esnaf - Muhtasar) 
 4406   7143 Madde 5/2-c-1 ve 5/2-ç-2 Matrah Artırımı Stp.(Kira Stp. - Muhtasar) 
 4407   7143 Madde 5/2-c-2 ve 5/2-ç-3 Matrah Artırımı Stp.(Çiftçiler - Muhtasar) 
 4408   7143 Madde 5/2-c-2 ve 5/2-ç-3 Matrah Artırımı Stp.(Yıllara Sari İnşaat - Muhtasar) 
 4410   7143 Madde 5/1-a ve 5/1-c Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı 
 4411   7143 Madde 5/1-d ve 5/1-e Kurumlar (Stopaj) Vergisi Matrah Artırımı 
 4415   7143 Madde 5/3-a Matrah Artırımı KDV (Yıl İçindeki Tüm Dönemler İçin Beyanname Verenler) 
 4416   7143 Madde 5/3-b-1 ve 5/3-c Matrah Artırımı KDV (Yıl İçinde 12 Dönemden Az 2 Dönemden Çok Beyanname Verenler) 
 4417   7143 Madde 5/3-b-2 ve 5/3-c Matrah Artırımı KDV (Yıl İçinde Hiç Beyanname Vermeyenler veya 1 ya da 2 Dönem Beyanname Verenler) 
 4418   7143 Madde 5/3-b-3 Matrah Artırımı KDV (İstisna veya Tecil-Terkin Kapsamına Giren İşlemleri Bulunanlar) 
 4420   7143 sayılı Kanunun 6/1-c maddesine Göre Verilecek KDV Beyannamesi (Stok) 
 4422   7143 sayılı Kanunun 6/2-a maddesine Göre Verilecek KDV Beyannamesi (Stokta Bulunmayan) 
 4423   7143 sayılı Kanunun 6/2-b maddesine Göre Verilecek KDV Beyannamesi(Eczane - Stokta Bulunmayan) 
 4424   7143 sayılı Kanunun 6/3 maddesine Göre Verilecek Beyan (Kasa Mevcudu + Ortaklardan Alacaklar) 
 4425   YENİDEN DEĞERLEME (TAŞINMAZ) VUK GEÇİCİ 31. MADDE 
 4811   4811 VERGİ BARIŞI TECİLLİ TAHSİLAT 
 9000   İDARİ PARA CEZASI (4703 SK) 
 9001   EMANETEN YAPILAN TAHSİLAT 
 9002   NÜFUS PARA CEZASI 
 9003   SEÇİM PARA CEZASI 
 9004   ASKERLİK PARA CEZASI 
 9005   ADLİ MAHKEME PARA CEZASI 
 9006   1475 SAYILI İŞ KANUNUNA BAĞLI PARA CEZASI 
 9007   3516 SAYILI KANUNA GÖRE ÖLÇÜ AYAR  PARA   CEZASI 
 9008   TRAFİK ZABITASI TESPİTİNE DAYALI ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI 
 9009   TURİZM PARA CEZASI 
 9010   TÜKETİCİYİ KORUMA KANUNUNA GÖRE KESİLEN PARA CEZASI 
 9011   ÇEVRE İDARİ PARA CEZASI 
 9012   ESNAF S.HARÇ 
 9013   GÜMRÜK VERGİSİ 
 9014   YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI 
 9015   KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI 
 9016   BİLİRKİŞİ ÜCRETİ 
 9017   GEMİ SİCİL HARCI 
 9018   YILLIK TONAJ HARCI 
 9019   ELEKTRİK PİYASASI KANUNU PARA CEZASI 
 9020   MÜKELLEFLERİN VERGİ BORCUNA MAHSUBEN YAPILAN TEVKİFATLAR 
 9021   4961 BANKA SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ 
 9022   KUR FARKI HESABI 
 9023   YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ BORCU HESABI 
 9024   KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME PRİMİ HESABI 
 9025   İHRACATTA VERGİ İADESİ HESABI 
 9026   GELİŞTİRME VE DESTEKLEME FONU HESABI 
 9027   ÇALIŞMA İZİN ÜCRETİ 
 9028   DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONU HESABI 
 9029   DİPLOMA HARCI 
 9030   EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 
 9031   VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ 
 9032   EK TAŞIT ALIM VERGİSİ 
 9033   TDPK İDARİ PARA CEZASI(Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu ve Kurulu) 
 9034   MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 
 9035   TAŞIT ALIM VERGİSİ 
 9036   YİYECEK BEDELLERİ 
 9037   VUK 153/A NAKDEN TEMİNAT 
 9038   İADELERDEN ALACAKLILAR 
 9039   HESAP KART VE DEFTERLERİNE İŞLENMEYEN TAHSİLATLAR 
 9040   MERA FONU 
 9041   MERA FONU PARA CEZASI 
 9042   MÜLGA TRAFİK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME FONU TİCARİ PLAKA GELİRLERİ 
 9043   MÜLGA YATIRIM TEŞVİK FONU 
 9044   4961 S.K. GEÇİCİ 2. MAD. 3.FIKRASINA GÖRE TAHSILAT 
 9045   TAHSİLATI HIZLANDIRMA TEBLİĞİNE GÖRE VERİLEN TAHAKKUK 
 9046   ÖZEL HESAP GELİRLERİ 
 9047   TEK BAŞINA ALINABİLEN DAMGA VERGİSİ 
 9048   5035 SAYILI KANUNA GÖRE HARÇ 
 9049   4749 KAMU FINANS BORC YÖN. DÜZEN. HAK. KANUN HAZİNE ALACAKLARI 
 9050   KARAYOLLARI TAŞIMA KANUNU İDARİ PARA CEZASI 
 9051   DIŞ SEYAHAT HARCAMALARI VERGİSİ 
 9052   TAŞINMAZ MALLAR SATIŞ GELİRLERİ 
 9053   ECRİMİSİL GELİRLERİ 
 9054   DİĞER TAŞINMAZ MALLAR İDARE GELİRLERİ 
 9055   TAŞINIR MALLAR SATIŞ GELİRLERİ 
 9056   DOGALGAZ PİYASASI KANUNU PARA CEZASI 
 9057   DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ ÖDEMELERİ 
 9058   PETROLDEN DEVLET HAKKI 
 9059   TİCARET SİCİL HARCI 
 9060   MADENLERDEN DEVLET HAKKI 
 9061   OYUN KAĞIDI GELİRLERİ 
 9062   TAPU HARÇLARI 
 9063   YENİDEN İNŞA OLUNACAK BİNA VESAİR TESİSLERİ TESCİL HARCI 
 9064   PASAPORT HARCI 
 9065   TRAFİK HARÇLARI 
 9066   YARGI HARÇLARI 
 9067   İTHAL VE İMAL RUHSAT VE TEMDİT ÜCRETİ 
 9068   LİMAN HARCI 
 9069   DİĞER HARÇLAR 
 9070   NOTER KAĞITLARI SATIŞ BEDELİ 
 9071   TAVİZLERDEN GERİ  ALINANLAR 
 9072   İKRAZLARDAN GERİ ALINANLAR 
 9073   YEM ANALİZ ÜCRETİ 
 9074   ŞEKER FİYAT FARKI 
 9075   AKARYAKIT FİYAT FARKI 
 9076   BAŞKA MUHASEBE BİRİMİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT 
 9077   MOTORLU TAŞIT ARAÇLARINA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (TESCİLE TABİ OLANLAR) 
 9078   GÜBRE DENEY VE ANALİZ ÜCRETİ 
 9079   4961 S.K. GEÇİCİ 1. MAD. GÖRE PARA CEZASI 
 9080   DİĞER PARA CEZALARI 
 9081   ZİMMETLERE GEÇİRİLEN PARA VE DEĞERLERDEN BORÇLULAR 
 9082   FAZLA VE YERSİZ YAPILAN ÖDEMELERDEN BORÇLULAR 
 9083   SOSYAL DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMAYI TEŞVİK FONU 
 9084   İSTİHSAL VERGİSİ 
 9085   TRAFİK CEZALARI 
 9086   HESAPLANAN GECİKME ZAMMI 
 9087   TAKİP GİDERLERİ KARŞILIĞI ALINAN 
 9088   ÇIRAKLIK FONU 
 9089   2000/266 SAYILI BKK GEREĞİNCE YATIRIMLARI TEŞVİK FONUNA AKTIRILACAK TUTARLAR 
 9090   ÇEŞİTLİ GELİRLER 
 9091   PETROLDEN DEVLET HİSSESİ 
 9092   YÜKSEK ÖĞRENİM HARÇ KREDİSİ 
 9093   RESMİ ARABULUCULUK ÜCRETİ 
 9094   EM.SAN. 17 MAD. GELİRLERİN THK EDİLMEMESİ CEZASI 
 9095   4961 S.K. GEÇİCİ 2. MAD. 1.FIKRAYA GÖRE TAHSİLAT 
 9096   4369/15 SUÇA İŞTİRAK EDEN KİŞİLER 
 9097   HAKSIZ ALINAN VERGİ İADESİ 
 9098   HAKSIZ ALINAN VERGİ İADESİ CEZASI 
 9099   KALDIRILAN VERGİ ARTIKLARI 
 9100   DEFTER TASDİK HARÇLARI 
 9101   ŞEKER KANUNU İDARİ PARA CEZASI 
 9102   GEÇİŞ ÜÇRETİ VE İDARİ PARA CEZASI 
 9103   5188 SK. GÖRE GÜVENLİK RUHSATI HARCI 
 9104   TELGRAF VE TELEFON KANUNU 2. MADDE İDARİ PARA CEZASI 
 9105   SPOR MÜSABAKALRINDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİ KAN. UYARINCA İPC 
 9106   4857 S.K. 101. MAD. KAP. İDARİ PARA CEZALARI 
 9107   ENERJİ DESTEĞİ ÖDEMELERİNDEN GERİ ALINANLAR 
 9108   4857 SAYILI KANUNA GÖRE GELİR KAYDEDİLECEK PARA CEZALARI 
 9109   5326 S. KABAHATLER KANUNU İDARİ PARA CEZASI 
 9110   93/4000 SAYILI YATIRIMLARIN, DÖVİZ. KAZ. HİZ. TEŞVİKİNE İLİŞKİN B.K.K.`NCA HAKSIZ ÖDENEN ENERJİ TEŞVİK GERİ ÖDEMESİ 
 9111   ORKÖY FONU GELİRLERİ 
 9112   2762 SAYILI KANUNA GÖRE ALINAN TAVİZ BEDELİ 
 9113   GELİR VERGİSİ TEVKİFATI 
 9114   YABANCI ÜLKEDE GÜÇ VE MUHTAÇ DURUMA DÜŞENLERE YURDA DÖNÜŞ İÇİN ÖDÜNÇ VERİLEN PARALAR 
 9115   SORUMLU SIFATIYLA VERİLEN KDV. 
 9116   HAZİNE ZARARININ GERİ ALINMASI 
 9117   EVRENSEL HİZMETİN GELİRLERİ KATKI PAYI 
 9118   TELEKOMİNİKASYON KURUMU TARAFINDAN YATIRILAN TELGRAF VE TELEFON KANUNU İDARİ PARA CEZALARI 
 9119   SİVİL HAVA ARAÇLARI ÜÇÜNCÜ ŞAHIS MALİ MESULİYET DEVLET GARANTİSİ BEDELİ 
 9120   TELSİZ, TELEFON VE TELGRAF KANUNU İDARİ PARA CEZASI %20 Sİ 
 9121   5015 SAYILI PETROL PİYASASI KANUNU İPC 
 9122   5307 SAYILI SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI PİYASASI KANUNU İPC 
 9123   ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULUNCA ÖDENEN ANALİZ ÜCRETİNİN GERİ ALINMASI 
 9124   KİŞİLERDEN ALACAK FAİZLERİ 
 9125   AĞAÇLANDIRMA FONU YÖNETMELİĞİNE GÖRE VERİLEN KREDİLERDEN GERİ ALINANLAR 
 9126   5254 SAYILI KANUNA GÖRE MUHTAÇ ÇİFTÇİLERE VERİLEN ÖDÜNÇ TOHUMLUKLARDAN HAZİNE ALACAĞINA DÖNÜŞENLER 
 9127   2004/5682 SAYILI BKK İLE HAZİNE ALACĞINA DÖNÜŞEN TOHUMLUK KREDİLERİ 
 9128   4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU UYARINCA KESİLEN İ.P.C 
 9129   4904 SAYILI İŞ KURUMU KANUNU UYARINCA KESİLEN İ.P.C. 
 9130   YABANCILARA VERİLECEK ÇALIŞMA İZİN BELGESİ HARCI 
 9131   VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ (SAİR İVAZSIZ İNTİKALLER) 
 9132   KILAVUZLUK VE RÖMORKÖRCÜLÜK HİZMET PAYI 
 9133   MAHALLİ İDARELERDEN ALINAN PAYLAR 
 9134   İKİ İHALE ARASINDAKİ FARK (MENKULMALLAR İÇİN) 
 9135   İKİ İHALE ARASINDAKİ FARK (GAYRİMENKULMALLAR İÇİN) 
 9136   ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL KATILIM PAYI 
 9137   GELİR VERGİSİ MÜNFERİT BEYAN 
 9138   KURUMLAR VERGİSİ ÖZEL BEYANI 
 9139   YABANCI DEVLETLERE AİT VERGİ ALACAĞI 
 9140   DENİZ ARAÇLARI BAĞLAMA KÜTÜĞÜ RUHSATNAMELERİNDEN VE VİZELERİNDEN ALINACAK HARÇLAR-DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI 
 9141   DENİZ ARAÇLARI BAĞLAMA KÜTÜĞÜ RUHSAT VE VİZE İDARİ PARA CEZASI 
 9142   BELEDİYELERCE TAHSİL EDİLEN EĞLENCE VERGİSİ %75 LİK KÜLTÜR BAKANLIĞI PAYI 
 9143   TEDAVİ MASRAFLARININ TAHSİLİ 
 9144   5809 S.K YETKİLENDİRME ÜCRETİ(KULLANIM HAKKI) 
 9145   SOSYAL YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA VAKFI ALACAKLARI 
 9146   MOTORLU ARAÇ TRAFİK BELGESİ BEDELİ 
 9147   MOTORLU ARAÇ TESCİL BELGESİ BEDELİ 
 9148   4915 ve 5035 SK. GÖRE AVCILIK RUHSATI HARCI 
 9149   KİRLETİLEN ÇEVRENİNİYİLEŞTİRİLMESİ İÇİNGENEL BÜTÇE KAPS.İD.YAPILAN HARCAMALARIN TAHSİLATI 
 9150   TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİNİN DESTEKLEME FİYAT İSTİKRAR FONU 
 9151   YOLCU BERABERİNDE GETİRİLEN TELEFON KULLANIM İZİN HARCI 
 9152   5602 SAYILI ŞANS OYUNLARI HASILATINDAN ALINAN VERGİ,FON VE PAYLAR 
 9153   5736 SAYILI KANUN UYARINCA TAHSİL EDİLECEK ECRİMİSİL GELİRLERİ 
 9154   KİMLİK ADRES PAYLAŞIM SİSTEMİNDEN ALINAN KAYIT KATILIM PAYI 
 9155   KARAYOLLARI GEÇİŞ ÜCRETİ 
 9156   ÖZEL YÜK TAŞIMA İZİN BELGESİ HARCI 
 9158   3039 SAYILI ÇELTİK EKİM KANUNU İPC 
 9159   SPK TARAFINDAN VERİLEN İPC LERİN %50 BÜTÇEYE GELİR KAYDEDİLECEK KISMI 
 9160   MADENLERDEN ALINAN DEVLET HAKKINDAN %50 İL ÖZEL İDARE PAYI 
 9161   MADENLERDEN ALINAN DEVLET HAKKININ %30 FAZLALARI(ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAYI) 
 9162   KADASTRO HARÇLARI 
 9163   SİLAH TAŞIMA VE BULUNDURMA VESİKALARI HARCI 
 9164   PASAPORT SATIŞ BEDELİ 
 9165   KONSOLOSLUK HARCI 
 9166   KARAR VE İLAM HARCI 
 9167   MADENLERDEN ALINAN DEVLET HAKKINDAN %50 (%25 KÖY PAYI) İL ÖZEL İDARE PAYI 
 9168   KAMU İHALE KANUNU 53. MADDE 
 9169   PETROL RUHSAT HARCI 
 9170   BANKA KURULUŞ FAALİYET HARCI 
 9171   SORUMLU SIFATIYLA VERİLEN ÖTV 1. LİSTE 
 9172   ASKERİ KANTİN VE SOSYAL TESİSLERDE VERİLEN AÇIĞIN GERİ ALINMASI 
 9173   ECRİMİSİL 6009 S.K 24. MADDESİ BÜTÇE GELİRİ 
 9174   ECRİMİSİL 6009 S.K 24. MADDESİ KÖY PAYI 
 9175   SURİYE UYRUKLULARA AİT TAŞINIR VE TAŞINMAZ MAL GELİRLERİ 
 9176   ANAYASA MAHKEMESİ BAŞVURU HARCI 
 9177   5070 SK.13.MADDESİNE GÖRE SİĞORTA ŞİRKETLERİNE KESİLEN İPC 
 9178   5070 SK. GÖRE ELEKTRONİK SERTİFİKA SAĞLAYICILARINA  KESİLEN İPC 
 9179   6183 SAYILI KANUNUN 79.MADDESİ 
 9180   TELSİZ, TELEFON VE TELGRAF KANUNU İDARİ PARA CEZASI %80 İ 
 9181   6111 SAYILI KANUNUN 10. MADDESİNE GÖRE VERİLECEK ÖTV BEYANNAMESİ 
 9182   5996 SAYILI KANUNA GÖRE VERİLEN İPC. 
 9183   BİLİRKİŞİ ÜCRETLERİNDEN KESİNTİ SURETİYLE ALINAN GELİR VERGİSİ (İCRA DAİRELERİ) 
 9184   DAMGA VERGİSİ KESİNTİSİ(İCRA DAİRELERİ) 
 9185   HESAPLANAN TRAFİK CEZASI FAİZİ 
 9186   MÜLGA ELEKTRİK ENERJİSİ FONU KATKI PAYI 
 9187   TİCARİ AMAÇLA TOPLU İNTERNET KULLANIMI SAĞLAYANLARA KESİLEN İPC 
 9188   ERİŞİM SAĞLAYICILARINA KESİLEN İDARİ PARA CEZASI 
 9189   5809 S.K. YETKİLENDİRME ÜCRETİ(İDARİ ÜCRET) 
 9190   ÇEŞİTLİ GELİRLER(GECİKME ZAMMI HESAPLANAN) 
 9192   YABANCILARA VERİLECEK İKAMET TEZKERESİ HARCI 
 9193   BES STOPAJ MÜKERRER ÖDEMELERİNİN GERİ ALINMASI 
 9194   HAK KAZANILMAYAN DEVLET KATKISI(4632 Sayılı Kanun) 
 9195   HAKSIZ OLARAK YAPILDIĞI TESPİT EDİLEN DEVLET KATKISI(4632 SAYILI KANUN) 
 9196   EXIMBANK IRAK KREDİ PROGRAMI ANA PARA 
 9197   6113 SAYILI KANUN KAPSAMINDA DEVİR TAHAKKUKLARI 
 9198   MUAYENE DENETİM VE KONTROL ÜCRETLERİ 
 9200   DSİ SULAMA TESİSLERİ İŞLETME VE BAKIM ÜCRETİ 
 9201   DSİ SULAMA TESİSLERİ YATIRIM BEDELİ 
 9202   DSİ İÇME-KULLANMA, SANAYİ SUYU ORTAK TESİS İŞLETME VE BAKIM MASRAFI 
 9203   DSİ HES LERE SU SAĞLAYAN TESİSLERE YAPILAN İŞLETME VE BAKIM MASRAFLARI 
 9204   JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR İDARE PAYI 
 9205   TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ BİLİRKİŞİ ÜCRETİ 
 9206   TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ TEBLİGAT MASRAFI 
 9207   İKAMETGAH TEZKERESİ DEFTER SATIŞ BEDELİ 
 9208   TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASINA KATKI PAYI 
 9209   ŞİDDET MAĞDURUNA YAPILAN YARDIMIN ŞİDDET UYGULAYANDAN GERİ ALINMASI 
 9210   ÖZEL BAKIM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE VERİLEN İPC 
 9211   ÇEVRE İPC  DÖNÜŞÜM GELİRLERİ 
 9212   ÇEVRE KATKI PAYI (2872 Sayılı Kn. 18.Md.) 
 9213   GENEL BÜTÇEYE DAHİL, BÜTÇE KAPSAMI DIŞINDAKİ FAALİYETLER NEDENİYLE YAPILAN TEVKİFAT. 
 9214   DİSİPLİN PARA CEZALARI 
 9215   GSM İŞLETMECİLERİ BRÜT SATIŞLARININ % 15 HAZİNE PAYININ % 90'I 
 9216   SÜT ÜRETİCİSİNDEN KESİLEN HİZMET PAYI 
 9217   NOTER HİSSESİNİN GERİ ALINMASI 
 9218   DEVLET DESTEKLERİ KAPSAMINDA EKONOMİ BAKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN ÖDEMELER (KİŞİ NEZDİNDE) 
 9219   DEVLET DESTEKLERİ KAPSAMINDA DİĞER KURULUŞLAR TARAFINDAN YAPILAN ÖDEMELER (KURUM NEZDİNDE) 
 9220   6200 SAYILI KANUNA GÖRE ALINAN ZAM 
 9221   DİĞER HİZMET GELİRLERİ 
 9222   YERSİZ YAPILAN DOĞUM YARDIMI 
 9223   DENETİM KURULUŞLARI YETKİLENDİRME BELGELERİ KAMU MAKTU 
 9224   DENETİM KURULUŞLARI YETKİLENDİRME BELGELERİ KAMU NİSBİ 
 9225   DENETİM KURULUŞLARI YETKİLENDİRME BELGELERİ DİĞER MAKTU 
 9226   DENETİM KURULUŞLARI YETKİLENDİRME BELGELERİ DİĞER NİSBİ 
 9227   YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK RUHSATI 
 9228   BAĞIMSIZ DENETCİ YETKİLENDİRME BELGESİ 
 9229   SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK RUHSATI 
 9230   YEDİEMİN BORCU 
 9231   ÇEVRE İPC KARAYOLLARI PAYI 
 9232   ÇEVRE KATKI PAYI KURUM DÖNÜŞÜM GELİRİ 
 9233   GÖÇ İDARESİ İKAMET HARCI 
 9234   TEK GİRİŞ VİZE HARCI [492 sayılı Harçlar K. 6 say. II.a] 
 9235   2015/1 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ İÇ GENELGESİNE GÖRE (KIZILAY'DAN) TAHSİL EDİLECEK TUTAR 
 9236   6183 24 İLA 31 MADDELERİ GEREĞİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN TAHSİL EDİLMESİ GEREKEN AMME ALACAĞI 
 9237   VUK 153/A KAPSAMINDA TEMİNAT TAHAKKUKU 
 9238   MADEN İŞLETME RUHSAT BEDELİ 
 9239   ÇEVRE UYUM MASRAF KARŞILIKLARI 
 9240   SİNEMA FİLM DESTEĞİNİN GERİ ALINMASI 
 9241   ŞEHİRİÇİ RAYLI ULAŞIM SİSTEMLERİ PROJE GELİRLERİ 
 9242   KILAVUZLUK VE RÖMORKÖRCÜLÜK HİZMET PAYI %50 EMANET 
 9243   KİMLİK KARTI SATIŞ BEDELİ 
 9244   DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PAYI 
 9245   SERBEST BÖLGE ÖZEL HESAP GELİRLERİ 
 9246   ASBIS MOTORLU ARAÇ TRAFİK BELGESİ BEDELİ 
 9247   ASBIS MOTORLU ARAÇ TESCİL BELGESİ BEDELİ 
 9248   İŞLETME HAKKI DEVREDİLEN OTOYOL KAÇAK GEÇİŞ ÜCRETİ DEVLET PAYI 
 9249   5996 SAYILI KANUNUNA GÖRE TAAHHÜTLERDEN GERİ ALINACAKLAR (MADDE 42) 
 9250   YURTDIŞI HÜKÜMLÜ İADE MASRAFI 
 9251   TURİSTİK MÜESSESE HARCI 
 9252   YETKİLİ MÜESSESE BAŞVURU ÜCRETİ 
 9253   ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ECRİMİSİL BEDELİ 
 9254   BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ ERKEN ÖDENEN DEVLET KATKISI GECİKME BEDELİ 
 9255   5746 SAYILI KANUNA GÖRE GERİ ALINACAK TEKNOGİRİŞİM SERMAYE DESTEĞİ 
 9256   5746 SAYILI KANUNA GÖRE GERİ ALINACAK AR-GE DESTEK ÖDEMESİ 
 9260   TELSİZ ÜCRETLERİ 
 9261   ŞEKER KATILIM PAYI 
 9262   TAPU HARCI MEVZUUNA GİREN İŞLEMLERLE İLGİLİ TESCİL VE ŞERHLERİN TERKİNİNDEN ALINAN HARÇ 
 9264   SÜRÜCÜ BELGESİ DEĞERLİ KAĞIT BEDELİ 
 9265   SÜRÜCÜ BELGESİ HARCI 
 9266   YARGILAMA GİDERLERİ 
 9267   YABANCI ÇALIŞMA İZNİ BELGESİ DEĞERLİ KAĞIT BEDELİ 
 9268   ÇALIŞMA İZNİ MUAFİYETİ BELGESİ DEĞERLİ KAĞIT BEDELİ 
 9275   ÖZEL ETİKETİ VEYA İŞARETİ OLMAYAN ALKOLLÜ İÇECEKLERE İLİŞKİN ÖTV 
 9276   ÖZEL ETİKETİ VEYA İŞARETİ OLMAYAN TÜTÜN MAMULLERİNE İLİŞKİN ÖTV 
 9278   KİŞİLERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 
 9286   ECRİMİSİL GECİKME ZAMMI (Turizm Belgesi Olanlar) 
 9301   GENEL BÜTÇE DIŞINDA KALAN KURUMLAR TARAFINDAN YATIRILAN İ.P.C 
 9302   KARAYOLLARI GEÇİŞ ÜCRETİ/İDARİ PARA CEZASI 
 9303   6183 S.K. 22/A MADDESİNE GÖRE İ.P.C. 
 9304   TELGRAF VE TELEFON KANUNU 2.MADDE İDARİ PARA CEZASI 
 9305   SPOR MÜSABAKALARINDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİ KANUNU UYARINCA İPC 
 9306   1475 SAYILI İŞ KANUNUNA BAĞLI PARA CEZASI 
 9307   3516 SAYILI KANUNA GÖRE ÖLÇÜ AYAR PARA CEZASI 
 9308   SU ÜRÜNLERİ KANUNUNA GÖRE VERİLEN IPC. 
 9309   TURİZM PARA CEZASI 
 9310   5549 SAYILI SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ İ.P.C 
 9311   TÜTÜN MAMULLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİNE DAİR KANUN UYARINCA AL.İ.P.C(4207 S.K.) 
 9312   ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNU İDARİ PARA CEZASI 
 9313   6112 SAYILI KANUN KAPSAMINDA RTÜK TARAFINDAN VERİLEN İDARİ PARA CEZASI 
 9314   ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜKLERİNCE VERİLEN İPC 
 9315   ŞEKER KANUNU İDARİ PARA CEZASI 
 9316   4054 SAYILI REKABET KANUNUNUN 55. MADDE KAPSAMINDA İPC 
 9317   5326 SAYILI KANUN UYARINCA CUMHURİYET SAVCILIKLARINCA VERİLEN İ.P.C. 
 9318   5326 SAYILI KANUN UYARINCA MAHKEMELER TARAFINDAN VERİLEN İ.P.C. 
 9319   SPK TARAFINDAN VERİLEN İPC.LERİN %50 YATIRIMCILARI KORUMA FONU PAYI 
 9320   SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU İPC. 
 9321   TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA İDARİ PARA CEZASI 
 9322   5378 SAYILI ENGELLİLER HAKKINDA KANUN UYARINCA İPC 
 9323   4250 SAYILI İSPİRTO VE İSPİRTOLU İÇKİLER İNHİSAR KANUNUNA GÖRE VERİLEN İDARİ PARA CEZASI 
 9324   YERALTI SULARI HAKKINDA KANUNA GÖRE VERİLEN İ.P.C. 
 9325   SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİGİN ÖNLENMESİ İPC 6222 SK. MD.23 
 9326   DERNEKLER KANUNUNA GÖRE VERİLEN İPC (5253 sayılı KANUN) 
 9327   ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU İPC. 
 9328   KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İPC 
 9329   SİVİL HAVACILIK KANUNU İPC 
 9335   BANKACILIK KANUNUNA GÖRE VERİLEN İPC (5411 SAYILI KANUN) 
 9336   SERMAYE PİYASASI KANUNUNA GÖRE VERİLEN İPC (6362 SAYILI KANUN) 
 9337   KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI İPC (660 SAYILI KHK) 
 9338   DİĞER GENEL İPC 
 9339   1567 SAYILI TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA KANUNU İPC 
 9340   FİKİR VE SANAT ESERLERİ İPC 
 9341   MERA FONU PARA CEZASI(5326 S.KABAHATLER) 
 9342   6001 SAYILI KANUNUN 30/2.MADDESİ GEREĞİNCE VERİLEN İPC 
 9343   İŞGÜCÜ KANUNU İPC (6735 / 4817) 
 9344   TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU TARAFINDAN VERİLEN İDARİ PARA CEZASI 
 9364   PASAPORT KANUNU İPC. 
 9399   ANA VERGI YAVRU OLAN THK LARA İŞLEM YAPABİLMEK İÇİN 
 9400   6736 sayılı Kanunun 6/1-d Maddesine göre verilecek ÖTV Beyannamesi (STOK) 
 9401   7143 sayılı Kanunun 6/1-d maddesine Göre Verilecek ÖTV Beyannamesi (Stok) 
 9410   PUL VE KIYMETLİ KAĞIT BAYİİ HARCI 
 9411   ÖZEL OKUL / ÖZEL DERSANE HARCI 
 9412   SÜRÜCÜ KURSU HARCI (YILLIK) 
 9413   KAPALI DEVRE TV SİSTEMLERİ HARCI (YILLIK) 
 9414   GÜMRÜK KANUNU GENEL ANTREPO RUHSATNAME HARÇLARI 
 9415   GÜMRÜK KANUNU ÖZEL ANTREPO RUHSATNAME HARÇLARI 
 9416   GÜMRÜK KANUNU GEÇİCİ DEPOLAMA HARCI 
 9417   SERMAYE PİYASASINDA ARACILIK YAPAN KURUMLARA VERİLEN YETKİ BELGESİ HARCI 
 9418   FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETLERİ KURULUŞ İZNİ BELGELERİ HARCI 
 9419   FAKTÖRİNG ŞİRKETLERİ KURULUŞ İZNİ BELGELERİ HARCI 
 9420   YETKİLİ MÜESSESELER (DÖVİZ BÜFELERİ) KURULUŞ İZİN BELGELERİ HARCI 
 9421   SİGORTA / EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ KURULUŞ İZİN BELGELERİ HARCI 
 9422   DİĞER FİNANSAL KURUMLARA İLİŞKİN BELGE HARCI 
 9423   RUHSAT (İZİN) HARCI (KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU 16. MADDESİ) 
 9424   RUHSAT (İZİN) HARCI (KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU 17. MADDESİ) 
 9425   RUHSAT (İZİN) HARCI (KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU 35. MADDESİ) 

Vergi İşlem Numaraları

VERGİ NO

 

ADI

 

0000003004

 

ÜCRETLİLERDE HAKSIZ ALINAN VERGİ İADESİ

 

0003073005

 

USULSUZLÜK CEZASI

 

0003074006

 

ÖZEL USULSUZLÜK CEZASI

 

0004034008

 

MOTORLU TAŞITLAR EK VERGİSİ

 

0009001003

 
EMANETEN YAPILAN TAHSİLAT 

0009002004

 

NÜFUS PARA CEZASI

 

0009003005

 

SEÇİM PARA CEZASI

 

0009004006

 

ASKERLİK PARA CEZASI

 

0009005007

 

MAHKEME PARA CEZASI

 

0009006009

 

1475 SAYILI İŞ KANUNA BAĞLI PARA CEZ.

 

0009007008

 

3516 SAY.KANUNUNA GÖRE ÖLÇÜ AYAR PARA CEZASI

 

0009008000

 

TRFK.ZABITASI TESP.Ö.USLSZLK.CEZ.

 

0009009001

 

TURİZM PARA CEZASI

 

0009010005

 

TÜKETİ.KORU.KANU.GÖR.KESİLEN PA.CEZ.

 

0009011006

 

ÇEVRE KİRLİLİĞİ PARA CEZASI

 

0009012007

 

ESNAF S.HARÇ

 

0009013008

 

GÜMRÜK VERGİSİ

 

0009016002

 

BİLİRKİŞİ ÜCRETİ PARA CEZASI

 

0009017001

 

TÜRK ULUSLAR ARASI GEMİ SİCİL KAYIT HARCI

 

0009018003

 

YILLIK TONAJ HARCI

 

0009022009

 

KUR FARKI HESABI KUR FARKI

 

0009023000

 

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ BORCU HESABI

 

0009024001

 

KAYNAK KULLANIMI DESPRİMİ HESABI

 

0009025002

 

İHRACATTA VERGİ İADE HESABI

 

0009026004

 

GELİŞTİRME VE DESTEK HESABI

 

0009028005

 

DESTEKLEME VE FİAT FONU HESABI

 

0009029006

 

DİPLOMA HARCI

 

0009030009

 

EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ

 

0009031000

 

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ

 

0009032001

 

EK TAŞIT ALIM VERGİSİ

 

0009034003

 

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ

 

0009035004

 

TAŞIT ALIM VERGİSİ

 

0009036006

 

YİYECEK BEDELLERİ

 

0009037005

 

TEMİNATLAR

 

0009038007

 

İADELERDEN ALACAKLILAR

 

0009039008

 

HESAP KART VE DEFTER İŞLEN.TAHSİLAT

 

0009040001

 

MERA FONU

 

0009041002

 

MERA FONU PARA CEZASI

 

0009045006

 

TAHSİLATI HIZ.TEB.GÖRE VERİLEN THK.

 

0009051005

 

DIŞ SEYAHAT HARCAMALARI VERGİSİ

 

0009052006

 

TAŞINMAZ MALLAR SATIŞ BEDELİ

 

0009054008

 

TAŞINMAZ MALLAR İDARE GELİRLERİ

 

0009055009

 

TAŞINIR MALLAR İDARE GELİRLERİ

 

0009058002

 

PETROLDEN DEVLET HAKKI

 

0009059003

 

TİCARET SİCİL HARÇLARI

 

0009060003

 

MADENLERDEN DEVLET HAKKI

 

0009061004

 

OYUN KAĞIDI GELİRLERİ

 

0009062005

 

TAPU VE KADASTRO HARÇLARI

 

0009064007

 

PASAPORT VE KONSOLOS HARÇLARI

 

0009065008

 

TRAFİK HARÇLARI

 

0009066000

 

YARGI HARÇLARI

 

00098068001

 

GEMİ VE LİMAN HARÇLARI

 

0009069002

 

DİĞER HARÇLAR

 

0009070006

 

DEĞERLİ KAĞITLAR GELİRLERİ

 

0009071007

 

TAVİZLERDEN GERİ ALINANLAR

 

0009072008

 

İKRAZLARDAN GERİ ALINANLAR

 

0009074000

 

ŞEKER FİYAT FARKI

 

0009075001

 

AKARYAKIT FİYAT FARKI

 

0009076003

 

BAŞKA VERGİ DAİRESİ MÜKELELFİ

 

0009080008

 

DİĞER PARA CEZALARI

 

0009081009

 

ZİM.GEÇ.PARA VE DEĞEBORÇLULAR

 

0009082000

 

FAZLA VE YERSİZ YAP.BOÇLULAR

 

0009083001

 

SOS.DAY.VE YAR. TEŞVİK FONU

 

0009085003

 

TRAFİK CEZALARI

 

0009087004

 

TAKİP GİDERLERİ KARŞILIĞI ALINAN

 

0009088006

 

ÇIRAKLIK FONU

 

0009090000

 

ÇEŞİTLİ GELİRLER

 

0009091001

 

PETROLDEN DEVLET HİSSESİ

 

0009092002

 

YÜKSEK ÖĞRENİM HARÇ KREDESİ

 

0009093003

 

RESMİ ARABULUCULUK ÜCRETİ

 

0009094004

 

EM.SAN.17.MAD.GELİRLERİN THK EDİLMEMESİ CEZASI

 

0009095005

 

BAŞKA VERGİ DAİRESİ ADINA VERGİ KİMLİK NUMARASI BİLİNMEYEN TAHSİLAT

 

0009096007

 

4369/15 Md. SUÇA İŞTİRAK EDEN KİŞİLER

 

0009097006

 

HAKSIZ ALINAN VERGİ İADESİ

 

0009098008

 

HAKSIZ ALINAN VERGİ İADESİ CEZASI

 

0009099009

 

KALDIRILAN VERGİ ARTIKLARI

 

PALMİYE YAZILIM PAZARLAMA