Pratik Bilgiler
5326 Sayılı Kabahatler Kanunu Çerçevesinde Çeşitli Kabahatlere İlişkin Uygulanacak İdari Para Cezaları


KABAHATLER KANUNU 32.MADDE

KABAHATLER KANUNU 33.MADDE

KABAHATLER KANUNU 34.MADDE

KABAHATLER KANUNU 35.MADDE

KABAHATLER KANUNU 36.MADDE

KABAHATLER KANUNU 37.MADDE

KABAHATLER KANUNU 38.MADDE

KABAHATLER KANUNU 39.MADDE

KABAHATLER KANUNU 40.MADDE

KABAHATLER KANUNU 41.MADDE

KABAHATLER KANUNU 42.MADDE

KABAHATLER KANUNU 42/A.MADDE

KABAHATLER KANUNU 43.MADDE


Kanun Maddesi

KABAHATİN

2021 Yılı İçin Uygulanacak Miktarlar

ADI

İŞLENME ŞEKLİ

EN AZ

EN ÇOK

32. MADDE

Emre Aykırı Davranış

Genel

581 TL

33. MADDE

Dilencilik

Genel

277 TL

34. MADDE

Kumar

Genel

1.819 TL

35. MADDE

Sarhoşluk

Genel

277 TL

36/1. MADDE

Gürültü

Gerçek Kişi

277 TL

36/2. MADDE

Gürültü

Ticari İşletme

5.995 TL

30.072 TL

37. MADDE

Rahatsız Etme

Genel

277 TL

38/1. MADDE

İşgal

Kaldırımları İşgal Eden veya Mal Satışı Yapan Kişilere

277 TL

38/2. MADDE

İşgal

Kaldırımlara İzni Olmaksızın İnşaat Malzemesi Yığan Kişilere

581 TL

2.977 TL

39. MADDE

Tütün Mamullerinin Tüketilmesi

1., 2. ve/veya 3. Fıkraya Mualefet

277 TL

40. MADDE

Kimliği Bildirmeme

Genel

277 TL

41/1. MADDE

Çevreyi Kirletme

Evsel Atık ve Artıkların Toplanmasına veya Depolanmasına Özgü Yerler Dışına Atan Kişiye

89 TL

41/2. MADDE

Çevreyi Kirletme

Yemek Pişirme ve Servis Yerlerinde İşlenmesi Halinde İşletmeye

2.977 TL

30.072 TL

41/3. MADDE

Çevreyi Kirletme

Hayvan Kesimine tahsis edilen yerler dışında hayvan kesen veya kesilen hayvan atıklarını sokağa veya kamuya ait sair bir alana bırakan kişiye

277 TL

41/4. MADDE

Çevreyi Kirletme

İnşaat atık ve artıklarını bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atan kişiye

581 TL

18.028 TL

41/4. MADDE

Çevreyi Kirletme (Tüzel)

İnşaat atık ve artıklarını bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atan kişiye

581 TL

30.072 TL

41/5. MADDE

Çevreyi Kirletme

Kullanılamaz hale gelen veya ihtiyaç fazlası ev eşyasını bunların toplanmasına ilişkin olarak belirlenen günün dışında sokağa veya kamuya ait sair bir yere bırakan kişiye

277 TL

41/6. MADDE

Çevreyi Kirletme

Kullanılamaz hale gelen motorlu kara veya deniz nakil araçlarını ya da bunların mütemmim cüzlerini sokağa veya kamuya ait sair bir yere bırakan kişiye

1.480 TL

42. MADDE

Afiş Asma

Tüzel Kişi

581 TL

18.028 TL

42. MADDE

Afiş Asma

Toplatma Yükümlülüğüne Aykırı Hareket Edilmesi Halinde Kişilere

581 TL

18.028 TL

42/A. MADDE

Asılsız ihbar

112 Acil Çağrı Merkezini asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul eden Kişilere

561 TL

43. MADDE

Silah Taşıma

Genel

277 TL