Pratik Bilgiler
2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezaları ( 01.01.2022 – 31.12.2022)


Not : Belediye Para Cezaları ve Kabahatler Kanununa Göre Verilecek İdari Para Cezaları için o Başlıklara Bakınız !

ÇEVRE KANUNU 20.MADDE

ÇEVRE KANUNU GEÇİCİ 4.MADDE

2022/1. 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

2021/62. 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNUNUN 20. MADDESİNİN (k) BENDİ UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

2022 Yılında Uygulanacak Belediye Para Cezaları

2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci Maddesinin

Kanundaki Ceza Miktarı

1/1/2022-31/12/2022 Tarihleri Arasında Uygulanacak Ceza

(a) bendindeki ceza miktarı

1.250 TL

2.815 TL

2.500 TL

5.633 TL

1.250 TL

2.815 TL

5.000 TL

11.266 TL

10.000 TL

22.537 TL

(b) bendindeki ceza miktarı

24.000 TL

131.516 TL

48.000 TL

263.049 TL

24.000 TL

131.516 TL

(c) bendindeki ceza miktarı

6.000 TL

32.855 TL

2.000 TL

10.936 TL

300 TL

1.623 TL

Terminaller veya dolum adalarına;
60.000 TL

Terminaller veya dolum adalarına;
81.720 TL

Akaryakıt istasyonlarına;
30.000 TL

Akaryakıt istasyonlarına;
40.860 TL

Tankerlere;
3.000 TL

Tankerlere;
4.086 TL

(d) bendindeki ceza miktarı

(b) bendi için:

48.000 TL

263.049 TL

96.000 TL

526.121 TL

(c) bendi için:

12.000 TL

65.750 TL

4.000 TL

21.903 TL

600 TL

3.267 TL

(d) bendinin ikinci paragrafındaki katı yakıtlarla ilgili olarak:

1) 10.000 TL

22.537 TL

2) 15.000 TL

33.806 TL

(e) bendindeki ceza miktarı

10.000 TL

54.783 TL

(f) bendindeki ceza miktarı

60.000 TL

328.819 TL

(g) bendindeki ceza miktarı

6.000 TL

32.855 TL

(h) bendindeki ceza miktarı

400 TL

2.171 TL

1.200 TL

6.555 TL

4.000 TL

21.903 TL

12.000 TL

65.750 TL

(ı) bendinin; 1 no'lu alt bendindeki ceza miktarı

Groston başına*:

400 TL

901,56 TL

100 TL

225,40 TL

10 TL

22,53 TL

(ı) bendinin; 2 no'lu alt bendindeki ceza miktarı

Groston başına*:

30 TL

164,26 TL

6 TL

32,77 TL

100 KR

5,20 TL

(ı) bendinin; 3 no'lu alt bendindeki ceza miktarı

Groston başına*:

200 TL

450,78 TL

40 TL

90,16 TL

10 TL

22,53 TL

(ı) bendinin; 4 no'lu alt bendindeki ceza miktarı

Groston başına*:

100 TL

225,40 TL

20 TL

45,08 TL

10 TL

22,53 TL

(ı) bendinin altıncı paragrafındaki ceza miktarı

24.000 TL

131.516 TL

600 TL

3.267 TL

(ı) bendinin yedinci paragrafındaki ceza miktarı

100.000 TL

136.200 TL

(i) bendindeki ceza miktarı

1.000 TL

5.457 TL

(j) bendindeki ceza miktarı

24.000 TL

131.516 TL

600 TL

3.267 TL

(k) bendindeki özel çevre koruma bölgelerine ilişkin ceza miktarı

20.000 TL

109.593 TL

100.000 TL

548.048 TL

(l) bendindeki ceza miktarı

Dekar başına*:

20 TL

109,49 TL

100.000 TL'den 300.000 TL'ye kadar
Sanat yapılarına zarar vermesi veya akarsuyunun akış rejimini bozması halinde:
300.000 TL

136.200 TL'den 408,600 TL'ye kadar
Sanat yapılarına zarar vermesi veya akarsuyunun akış rejimini bozması halinde:
408,600 TL

Metkreküp başına*:

450 TL

612,90 TL

(m) bendindeki ceza miktarı

6.000 TL

32.855 TL

4.000 TL

21.903 TL

(n) bendindeki ceza miktarı

48.000 TL

263.049 TL

1.200 TL

6.555 TL

(o) bendindeki ceza miktarı

12.000 TL

65.750 TL

(p) bendindeki ceza miktarı

24.000 TL

131.516 TL

(r) bendindeki ceza miktarı

90.000 TL den
360.000 TL'ye kadar
300.000 TL

122.580 TL den
490.320 TL'ye kadar
408.600 TL

(s) bendindeki ceza miktarı

1.000 TL

1.362 TL

(t) bendindeki ceza miktarı

2.000.000 TL

10.961.356 TL

(u) bendindeki ceza miktarı

2.000.000 TL

10.961.356 TL

(v) bendindeki ceza miktarı

100.000 TL den 1.000.000 TL'ye kadar

548.048 TL'den 5.480.664 TL'ye kadar

(y) bendindeki ceza miktarı

100.000 TL den 1.000.000 TL'ye kadar

548.048 TL'den 5.480.664 TL'ye kadar

(aa) bendindeki ceza miktarı

Ton başına*:

100 TL

225,40 TL

(bb) bendinin: 1 no'lu alt bendindeki ceza miktarı

Metrekare başına*:

15,16 TL

22,53 TL

Elektronik ortamda satış yapanlara 3.000 TL den 30.000 TL'ye kadar

Elektronik ortamda satış yapanlara 4.086 TL den 40.860 TL'ye kadar

(bb) bendinin: 2 no'lu alt bendindeki ceza miktarı

15.000 TL

20.430 TL

(bb) bendinin: 3 no'lu alt bendindeki ceza miktarı

1.500 TL

2.043 TL

(cc) bendindeki ceza miktarı

20.000 TL

27.240 TL

(çç) bendindeki ceza miktarı

24.000 TL

32.688 TL

36.000 TL

49.032 TL

(dd) bendindeki ceza miktarı

10.000 TL

13.620 TL

(ee) bendindeki ceza miktar

20.000 TL

27.240 TL

Metrekare başına*:

15,16 TL

20,65 TL

100 TL

136,2 TL

(ff) bendindeki ceza miktarı

10.000 TL

13.620 TL

5.000 TL

6.810 TL

(gg) bendindeki ceza miktarı

300.000 TL

408.600 TL

Geçici 4 üncü maddesinin 5 inci fıkrasındaki ceza miktarları

Belediyelerde;

Kanundaki Ceza Miktarı

2022 Yılında Uygulanacak Ceza

Nüfusu 100.000'den fazla olanlarda:

50.000 TL

274.011 TL

Nüfusu 100.000 - 50.000 arasında olanlarda:

30.000 TL

164.402 TL

Nüfusu 50.000 - 10.000 arasında olanlarda:

20.000 TL

109.593 TL

Nüfusu 10.000 - 2.000 arasında olanlarda:

10.000 TL

54.783 TL

Organize Sanayi Bölgelerinde:

100.000 TL

548.048 TL

Bunların dışında kalan endüstri ve atıksu üreten her türlü tesiste:

60.000 TL

328.819 TL

Not: * = Bu bentlerdeki cezalar uygulanırken nihai ceza miktarı hesaplandıktan sonra küsurat kısmı dikkate alınmayacaktır.