Pratik Bilgiler
2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezaları


Not : Belediye Para Cezaları ve Kabahatler Kanununa Göre Verilecek İdari Para Cezaları için o Başlıklara Bakınız !

ÇEVRE KANUNU 20.MADDE

ÇEVRE KANUNU GEÇİCİ 4.MADDE

2023/1. 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

2023/2. 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNUNUN 20. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (K) BENDİ UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

2023 Yılında Uygulanacak Belediye Para Cezaları

2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci Maddesinin

Kanundaki Ceza Miktarı

1/1/2023-31/12/2023 Tarihleri Arasında Uygulanacak Ceza

(a) bendindeki ceza miktarı

1.250 TL

6.275 TL

2.500 TL

12.557 TL

1.250 TL

6.275 TL

5.000 TL

25.115 TL

10.000 TL

50.241 TL

(b) bendindeki ceza miktarı

24.000 TL

293.188 TL

48.000 TL

586.415 TL

24.000 TL

293.188 TL

(c) bendindeki ceza miktarı

6.000 TL

73.243 TL

2.000 TL

24.379 TL

300 TL

3.618 TL

Terminaller veya dolum adalarına;
60.000 TL

Terminaller veya dolum adalarına;
182.178 TL

Akaryakıt istasyonlarına;
30.000 TL

Akaryakıt istasyonlarına;
91.089 TL

Tankerlere;
3.000 TL

Tankerlere;
9.108 TL

(d) bendindeki ceza miktarı

(b) bendi için:

48.000 TL

586.415 TL

96.000 TL

1.172.881 TL

(c) bendi için:

12.000 TL

146.576 TL

4.000 TL

48.828 TL

600 TL

7.283 TL

(d) bendinin ikinci paragrafındaki katı yakıtlarla ilgili olarak:

1) 10.000 TL

50.241 TL

2) 15.000 TL

75.363 TL

(e) bendindeki ceza miktarı

10.000 TL

122.127 TL

(f) bendindeki ceza miktarı

60.000 TL

733.036 TL

(g) bendindeki ceza miktarı

6.000 TL

73.243 TL

(h) bendindeki ceza miktarı

400 TL

4.839 TL

1.200 TL

14.613 TL

4.000 TL

48.828 TL

12.000 TL

146.576 TL

(ı) bendinin; 1 no'lu alt bendindeki ceza miktarı

Groston başına*:

400 TL

2.009,85 TL

100 TL

502,48 TL

10 TL

50,23 TL

(ı) bendinin; 2 no'lu alt bendindeki ceza miktarı

Groston başına*:

30 TL

366,18 TL

6 TL

73,05 TL

100 KR

11,59 TL

(ı) bendinin; 3 no'lu alt bendindeki ceza miktarı

Groston başına*:

200 TL

1.004,92 TL

40 TL

200,99 TL

10 TL

50,23 TL

(ı) bendinin; 4 no'lu alt bendindeki ceza miktarı

0-18 (dahil) Groston arası:

5.000 TL

11.146 TL

18-50 (dahil) Groston arası:

10.000 TL

22.293 TL

51-100 (dahil) Groston arası:

20.000 TL

44.586 TL

100-150 (dahil) Groston arası:

30.000 TL

66.879 TL

Groston başına*:

100 TL

502,48 TL

20 TL

100,50 TL

10 11,59 TL

50,23 11,59 TL

(ı) bendinin altıncı paragrafındaki ceza miktarı

24.000 TL

293.188 TL

600 TL

7.283 TL

(ı) bendinin yedinci paragrafındaki ceza miktarı

100.000 TL

303.630 TL

(i) bendindeki ceza miktarı

1.000 TL

12.165 TL

(j) bendindeki ceza miktarı

24.000 TL

293.188 TL

600 TL

7.283 TL

(k) bendindeki özel çevre koruma bölgelerine ilişkin ceza miktarı

20.000 TL

244.315 TL

100.000 TL

1.221.763 TL

(l) bendindeki ceza miktarı

Dekar başına*:

20 TL

244,09 TL

100.000 TL'den 300.000 TL'ye kadar
Sanat yapılarına zarar vermesi veya akarsuyunun akış rejimini bozması halinde:
300.000 TL

303.630 TL'den 910,891 TL'ye kadar
Sanat yapılarına zarar vermesi veya akarsuyunun akış rejimini bozması halinde:
910,891 TL

Metkreküp başına*:

450 TL

1.366,34 TL

(m) bendindeki ceza miktarı

6.000 TL

73.243 TL

4.000 TL

48.828 TL

(n) bendindeki ceza miktarı

48.000 TL

586.415 TL

1.200 TL

14.613 TL

(o) bendindeki ceza miktarı

12.000 TL

146.576 TL

(p) bendindeki ceza miktarı

24.000 TL

293.188 TL

(r) bendindeki ceza miktarı

90.000 TL den
360.000 TL'ye kadar
300.000 TL

273.267 TL den
1.093.070 TL'ye kadar
910.891 TL

(s) bendindeki ceza miktarı

1.000 TL

3.036 TL

(t) bendindeki ceza miktarı

2.000.000 TL

24.436.150 TL

(u) bendindeki ceza miktarı

2.000.000 TL

24.436.150 TL

(v) bendindeki ceza miktarı

100.000 TL den 1.000.000 TL'ye kadar

1.221.763 TL'den 12.218.044 TL'ye kadar

(y) bendindeki ceza miktarı

100.000 TL den 1.000.000 TL'ye kadar

1.221.763 TL'den 12.218.044 TL'ye kadar

(aa) bendindeki ceza miktarı

Ton başına*:

100 TL

502,48 TL

(bb) bendinin: 1 no'lu alt bendindeki ceza miktarı

Metrekare başına*:

15,16 TL

50,23 TL

Elektronik ortamda satış yapanlara 3.000 TL den 30.000 TL'ye kadar

Elektronik ortamda satış yapanlara 9.108 TL den 91.089 TL'ye kadar

(bb) bendinin: 2 no'lu alt bendindeki ceza miktarı

15.000 TL

45.544 TL

(bb) bendinin: 3 no'lu alt bendindeki ceza miktarı

1.500 TL

4.554 TL

(cc) bendindeki ceza miktarı

20.000 TL

60.726 TL

(çç) bendindeki ceza miktarı

24.000 TL

72.871 TL

36.000 TL

109.307 TL

(dd) bendindeki ceza miktarı

10.000 TL

30.363 TL

(ee) bendindeki ceza miktar

20.000 TL

60.726 TL

Metrekare başına*:

15,16 TL

46,04 TL

100 TL

303,63 TL

(ff) bendindeki ceza miktarı

10.000 TL

30.363 TL

5.000 TL

15.181 TL

(gg) bendindeki ceza miktarı

300.000 TL

910.891 TL

(ğğ) bendindeki ceza miktarı

25.000 TL

55.732 TL

25.000 TL'den 100.000 TL'ye kadar

55.732 TL'den 222.930 TL'ye kadar

(hh) bendindeki ceza miktarı

Groston başına*:

200 TL

445,86 TL

25 TL

55,73 TL

5 TL

11,15 TL

(ıı) bendindeki ceza miktarı

10.000 TL'ye kadar

22.293 TL TL'ye kadar

Geçici 4 üncü maddesinin 5 inci fıkrasındaki ceza miktarları

Belediyelerde;

Kanundaki Ceza Miktarı

2023 Yılında Uygulanacak Ceza

Nüfusu 100.000'den fazla olanlarda:

50.000 TL

610.852 TL

Nüfusu 100.000 - 50.000 arasında olanlarda:

30.000 TL

366.501 TL

Nüfusu 50.000 - 10.000 arasında olanlarda:

20.000 TL

244.315 TL

Nüfusu 10.000 - 2.000 arasında olanlarda:

10.000 TL

122.127 TL

Organize Sanayi Bölgelerinde:

100.000 TL

1.221.763 TL

Bunların dışında kalan endüstri ve atıksu üreten her türlü tesiste:

60.000 TL

733.036 TL

Not: * = Bu bentlerdeki cezalar uygulanırken nihai ceza miktarı hesaplandıktan sonra küsurat kısmı dikkate alınmayacaktır.