Pratik Bilgiler

2022 Çevre Temizlik Vergisi Oranları


BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU MÜKERRER 44.MADDE

54. SERİ NOLU BELEDİYE KANUNU GENEL TEBLİĞİ


1. Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi

Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 68 kuruş, diğer belediyelerde 50 kuruş olarak hesaplanacaktır.

Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, aşağıda yer alan ilgili tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecektir.

2. İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi

İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır.

2.1. Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi

Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

BİNA GRUPLARI

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. GRUP

7.500 TL

6.125 TL

4.750 TL

4.250 TL

3.500 TL

2. GRUP

4.750 TL

3.500 TL

2.875 TL

2.375 TL

2.125 TL

3. GRUP

3.500 TL

2.375 TL

2.125 TL

1.500 TL

1.187 TL

4. GRUP

1.500 TL

1.187 TL

875 TL

750 TL

612 TL

5. GRUP

875 TL

750 TL

525 TL

500 TL

425 TL

6. GRUP

500 TL

425 TL

262 TL

237 TL

185 TL

7. GRUP

185 TL

146 TL

100 TL

85 TL

62 TL

2.2. Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi

2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları % 25 artırılarak hesaplanacaktır. Buna göre büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

BİNA GRUPLARI

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. GRUP

3.000 TL

2.450 TL

1.900 TL

1.700 TL

1.400 TL

2. GRUP

1.900 TL

1.400 TL

1.150 TL

950 TL

850 TL

3. GRUP

1.400 TL

950 TL

850 TL

600 TL

475 TL

4. GRUP

600 TL

475 TL

350 TL

300 TL

245 TL

5. GRUP

350 TL

300 TL

210 TL

200 TL

170 TL

6. GRUP

200 TL

170 TL

105 TL

95 TL

74 TL

7. GRUP

74 TL

58 TL

40 TL

34 TL

25 TL

3. İndirimli Çevre Temizlik Vergisi Uygulaması

2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin on ikinci fıkrasında, “Bakanlar Kurulu; beşinci fıkradaki tarifede yer alan bina gruplarını belirlemeye ve bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan tutarları yöreler, belediyelerin nüfusları ve bina grupları itibarıyla ayrı ayrı dörtte birine kadar indirmeye veya yarısına kadar artırmaya yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükmün verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 7 nci maddesine göre; konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar için belirlenen tutarlar, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde % 50 indirimli olarak uygulanacaktır.

Buna göre, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde bulunan konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 25 kuruş olarak hesaplanacak; işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları ise aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

BİNA GRUPLARI

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. GRUP

2.250 TL

1.800 TL

1.400 TL

1.250 TL

1.050 TL

2. GRUP

1.400 TL

1.050 TL

850 TL

700 TL

650 TL

3. GRUP

1.050 TL

700 TL

650 TL

450 TL

350 TL

4. GRUP

450 TL

350 TL

265 TL

225 TL

180 TL

5. GRUP

265 TL

225 TL

155 TL

150 TL

125 TL

6. GRUP

150 TL

125 TL

80 TL

70 TL

54 TL

7. GRUP

54 TL

43 TL

30 TL

25 TL

19 TL