Pratik Bilgiler
Yurtiçi Harcırah Tutarları


HARCIRAH KANUNU 33.MADDE

7427 Sayılı 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu H-Cetveli


EK GÖSTERGE / DERECE

TUTARI
(01.01.2023-31.12.2023)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcıları

270,00 TL

Anayasa Mahkemesi Başkanı, Bakanlar, Genelkurmay Başkanı, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller, Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları, Kamu Başdenetçileri

250,00 TL

Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1)

236,00 TL

Ek göstergesi 6400 (dahil)-8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar

220.00 TL

Ek göstergesi 3600 dahil -6400 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar

212.00 TL

Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar

203.00 TL

Aylık/ kadro derecesi 5-15 olanlar

200.00 TL

Not: (1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasınına göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.

6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin;
- (b) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında gündeliklerin %50 artırımlı miktarı,
- (d) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında ise görevlendirmenin ilk 10 günü için %50 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için %50'si, müteakip 90 günü için ise müstehak oldukları gündeliklerin %40'ı,
esas alınır.