Pratik Bilgiler
Yurtiçi Harcırah Tutarları


HARCIRAH KANUNU 33.MADDE

7344 Sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu H-Cetveli

7414 Sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun ekindeki H-Cetveli


EK GÖSTERGE / DERECE

TUTARI
(01.01.2022-06.07.2022)

TUTARI
(07.07.2022-31.12.2022)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcıları

100,00 TL

162,00 TL

Anayasa Mahkemesi Başkanı, Bakanlar, Genelkurmay Başkanı, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller, Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları, Kamu Başdenetçileri

92,00 TL

149,00 TL

Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1)

80,00 TL

129,00 TL

Ek göstergesi 5800 (dahil)-8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar

75.00 TL

121.00 TL

Ek göstergesi 3000 dahil -5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar

71.00 TL

115.00 TL

Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar

63.00 TL

102.00 TL

Aylık/ kadro derecesi 5-15 olanlar

62.00 TL

100.00 TL

Not: (1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasınına göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.

6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin;
- (b) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında 17/12/2021 tarihli ve 7344 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (H) işaretli cetvelde yer alan gündeliklerin 8/4/2022 tarihli ve 7394 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesiyle yeniden belirlenen %180 artırımlı miktarı,
- (d) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında ise 7344 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (H) işaretli cetvelde yer alan gündeliklerin; görevlendirmenin ilk 10 günü için 7394 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesiyle yeniden belirlenen %180 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için %95'i, müteakip 90 günü için ise müstehak oldukları gündeliklerin % 75'i,
esas alınır.


Önemli NOT: H Cetveline bakmadan önce Yeni konaklama bedelleri hakkında ki Genel Yazı'ya bakınız ! İlgili yazı için tıklayınız.