Pratik Bilgiler
Fazla Çalışma Ücreti


7344 Sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu K-Cetveli 3/A-1 ve 3/A-2

7344 Sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu K-Cetveli 3/B-1

7414 Sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun ekindeki K-Cetveli


KONUSU

TUTARI
(01.01.2022-06.07.2022)

TUTARI
(07.07.2022-31.12.2022)

Fazla Çalışma Saat Ücreti

Genel

2,70 TL

4,40 TL

Büyükşehir ve İl Belediye Bşk. ile birlikte çalışanlar (ayda 90 saati aşamaz)

2,85 TL

4,60 TL

Zabıta-İtfaiye ile Kadrolu Koruma ve Güvenlik Personeline (Destek Hizmeti yürüten personel hariç) Ödenecek Azami Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti

(Bu hükümlerin uygulanmasında büyükşehir sınırları içerisindeki belediyeler, içinde bulundukları büyükşehir nüfusuna tabidir)Nüfusu 10.000'e kadar olan belediyelerde

361 TL

584 TL

Nüfusu 10.001'den 50.000'e kadar olan belediyelerde

386 TL

625 TL

Nüfusu 50.001'den 100.000'e kadar olan belediyelerde

427 TL

691 TL

Nüfusu 100.001'den 250.000'e kadar olan belediyelerde

482 TL

780 TL

Nüfusu 250.001'den 1.000.000'e kadar olan belediyelerde

575 TL

931 TL

Nüfusu 1.000.001'den fazla belediyelerde

667 TL

1.080 TL

Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri dışındaki diğer Büyükşehirlerin belediye sınırları içerisindekiler için

667 TL

1.080 TL

Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir belediye sınırları içerisindekiler için

888 TL

1.437 TL

Not: Aylık maktu fazla çalışma ücreti alanlara, her ne ad altında olursa olsun ayrıca fazla çalışmaya yönelik olarak başkaca bir ödeme yapılmaz.