Pratik Bilgiler
İŞ-KUR Tarafından Uygulanacak İdari Para Cezaları


KANUN

CEZA MADDESİ

CEZAYI GEREKTİREN FİİL

CEZA MİKTARI
(2022 YILI)

AÇIKLAMA

4857

101

ÖZEL SEKTÖRDE Özürlü çalıştırmamak

5.917 TL

Çalıştırılmayan her özürlü ve her ay için uygulanır.

4857

101

KAMUDA Özürlü ve/veya eski hükümlü çalıştırmamak

5.917 TL

Çalıştırılmayan her özürlü ve eski hükümlü ve her ay için uygulanır.

4904

20/a-1

Kurumdan izin almadan iş ve işçi bulmaya aracılık yapan gerçek veya tüzel kişilere

53.572 TL

4904

20/a-2

Fiilin tekrarı hâlinde

107.151 TL

4904

20/a-3

Bu kapsamda hizmet alan işverenlere

26.786 TL

4904

20/b-1

Kurumdan izin almamasına veya yetkisi iptal edilmesine rağmen geçici iş ilişkisi düzenleyen gerçek veya tüzel kişilere

133.940 TL

4904

20/b-2

Fiilin tekrarı hâlinde

267.883 TL

4904

20/b-3

Bu kapsamda hizmet alan işverenlere

53.572 TL

4904

20/c

İş arayanlardan ücret alan veya menfaat sağlayan gerçek veya tüzel kişilere

53.572 TL

4904

20/d

19 uncu maddenin dördüncü fıkrasında yer alan geçersiz anlaşmaların herhangi birini düzenleyen özel istihdam bürosu ve geçici işçi çalıştıran işverene ayrı ayrı

13.391 TL

4904

20/e

Ek teminat vermeyen özel istihdam bürolarına

2.673 TL

4904

20/f

Kurumdan izin almadan aracılık faaliyeti gösteren gerçek veya tüzel kişiler ile Kurumdan izin almadan yurt dışına işçi götürmek isteyen gerçek veya tüzel kişilere ait reklam veya iş ve işçi bulma ilanını yayınlayan gerçek ve tüzel kişilere ayrı ayrı

8.030 TL

4904

20/g-1

Kurumdan izin almadan kendi iş ve faaliyetlerinde çalıştıracakları işçileri yurt dışına götüren gerçek ve tüzel kişilere

133.940 TL

4904

20/g-2

Kuruma onaylatılmayan her bir yurt dışı hizmet akdi için işverenlere ve özel istihdam bürolarına

2.673 TL

4904

20/h

Kurumdan izin almadan yurtdışına işçi götürmek içinilan veren gerçek veya tüzel kişilere

13.391 TL

4904

20/i

Kurum tarafından istenilen rapor, bilgi ve belgeler ile işgücü piyasasının izlenmesi için gerekli olan istatistiksel bilgileri Kurumca belirlenen süre içerisinde ibraz etmeyenlere

8.030 TL

4904

20/j

Müfettişlerce istenen bilgi, belge, kayıt ve defterleri on beş gün içerisinde ibraz etmeyen özel istihdam bürolarına

53.572 TL

4904

20/k

İş arayanlara ve açık işlere ilişkin bilgileri, iş ve işçi bulma faaliyeti dışında başka bir amaçla kullanan özel istihdam bürolarına

133.940 TL

4904

20/l

Kurumdan izin almadan veya izin yeniletmeden tarımda iş ve işçi bulma aracılık faaliyetinde bulunanlara

26.786 TL

4904

20/m

Tarım işçileri ile sözleşme imzalamayan veya imzaladığı sözleşmeyi Kuruma ibraz etmeyen tarım aracılarına her bir işçi için

1.334 TL

4904

20/n-1

Kurum aracılığı olmaksızın sürekli işçi istihdam eden kamu kurum ve kuruluşlarına her bir işçi için

53.572 TL

4904

20/n-2

Geçici işçi istihdam eden kamu kurum ve kuruluşlarına ise her bir işçi için

26.786 TL

4904

20/o

Kurum aracılığı olmaksızın işçi istihdam edebilen kamu kurum ve kuruluşlarından işçi alım ilanını Kuruma göndermeyenlere her bir işçi için

2.673 TL

4904

20/p

Kurumca yayımlanan açık iş ilanlarını Kurumdan izin almadan yayımlayanlara her bir ilan için

13.391 TL

4904

20/r

Kurum adını veya kısaltmasını kamuoyunu yanıltacak biçimde kullanan veya Kurumdan yetki almış gibi faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilere

133.940 TL

4904

20/s

Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına işçi yerleştirilmesine aracılık faaliyetleri yasağına aykırı hareket edenlere her bir işçi için

53.572 TL