Pratik Bilgiler
Memur Yemek Bedeli


MEMURLARDAN VE SÖZLEŞMELİ PERSONELDEN ALINACAK ASGARİ YEMEK BEDELLERİ

MEMURLARDAN;

15/1/2022 tarihinden
14/1/2023 tarihine kadar

1)

Ek göstergesiz görevlerde bulunanlardan

2,07 TL

2)

1100'e kadar (1100 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

3,52 TL

3)

2200'e kadar (2200 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

4,37 TL

4)

3600'e kadar (3600 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

5,66 TL

5)

4800'e kadar (4800 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

7,54 TL

6)

4800'den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

8,44 TL

SÖZLEŞMELİ PERSONELDEN;

15/1/2022 tarihinden
14/1/2023 tarihine kadar

1)

Aylık brüt sözleşme ücretleri 5.245 TL kadar (5.245 TL dahil) olanlardan

2,52 TL

2)

Aylık brüt sözleşme ücretleri 8,850 TL kadar (8,850 TL dahil) olanlardan

4,37 TL

3)

Aylık brüt sözleşme ücretleri 12.225 TL kadar (12.225 TL dahil) olanlardan

7,93 TL

4)

Aylık brüt sözleşme ücretleri 12.225 TL üzerinde olanlardan

10,09 TL